Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Comandra elegans
Comperia comperiana
Conium maculatum
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι