Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis viscidula viscidula
Dittrichia viscosa viscosa
Senecio thapsoides visianianus
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Peucedanum vittijugum vittijugum
Serarias vomeracea vomeracea
Silene vulgaris vourinensis
Nepeta argolica vourinensis
Silene parnassica vourinensis
Cerastium fontanum vulgare
Foeniculum vulgare vulgare
Arisarum vulgare vulgare
Origanum vulgare vulgare
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Primula vulgaris vulgaris
Satureja vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vulgaris
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Lysimachia vulgaris vylgaris