Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vulpia muralis
Vulpia myuros
Withania somnifera
Wolffia arrhiza
Xanthium brasilicum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium strumatium
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη
Zannichellia palustris
Zantedeschia aethiopica
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Zerynthia cerisyi Ζερύνθια η κερίσυος