Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Allium pallens pallens
Alcea pallida pallida
Allium paniculatum paniculatum
Aster tripolium pannonicus
Astragalus thracicus parnassi
Anthemis tinctoria parnassica
Allium parnassicum parnassicum
Allium circinnatum peloponnesiacum
Achillea pindicola pindicola
Anthyllis vulneraria pindicola
Aremonia agrimonoides pouzarii
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella
Allium carinatum pulchellum
Asperula purpurea purpurea
Anemone ranunculoides ranunculoides
Alyssum montanum repens
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη