Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Salmo trutta Πέστροφα
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια