Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium flavum flavum
Allium flavum tauricum
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Allium guttatum dalmaticum
Allium guttatum guttatum
Allium guttatum sardoum
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum