Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος