Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valerianella microcarpa
Valerianella obtusiloba
Valerianella pumila
Valerianella rimosa
Valerianella triceras
Valerianella turgida
Valerianella vesicaria
Vallisneria spiralis
Vanellus vanellus Καλημάνα
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Vantenata dubia
Velesia quadridentata
Velesia rigida
Veratrum album
Veratrum nigrum
Verbascum acaule
Verbascum adeliae
Verbascum adenanthum
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus