Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium staticiforme
Allium stamineum
Allium sphaerocephalon arvense
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon trachypus
Allium sipyleum
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Allium scorodoprasum rotundum
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Allium roseum
Allium ritsii
Allium platakisii
Allium pillosum
Allium phthioticum
Allium parnassicum parnassicum
Allium parnassicum minoicum
Allium paniculatum fuscum
Allium paniculatum villosulum
Allium paniculatum paniculatum