Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Coeloglossum viride
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Colchicum amabile
Colchicum autumnale
Colchicum balansae
Colchicum bivonae
Colchicum boissieri
Colchicum cousturieri
Colchicum cretense
Colchicum cupanii