Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aristolochia rotunda
Aristolochia sempervirens
Armeria canescens
Armeria cariensis
Armeria ikarika
Armeria johnsenii
Armeria sancta
Arnebia densiflora
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum palaestinum
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia campestris campestris
Artemisia eriantha
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Artemisia vulgaris
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές