Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa cenisia
Poa cephalonica
Poa compressa
Poa dolosa
Poa hybrida
Poa infirma
Poa jubata
Poa macedonica
Poa media
Poa molinerii
Poa nemoralis
Poa ophiolithica
Poa palustris
Poa pratensis
Poa sterilis
Poa thessala
Poa timoleontis
Poa trichophylla
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Polycarpon alsinifolium