Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Campanula columnaris
Callitriche truncata truncata
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Calycocorsus stipitatus
Calystegia sepium sepium
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon
Campanula albanica sancta
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Campanula andrewsii andrewsii
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula bononiensis