Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sempervivum ruthenicum
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias parviflora