Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Cleistogenes serotina serotina
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα