Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cystopteris fragilis
Cytinus hypocistis hypocistis
Cytinus hypocistis orientalis
Cytinus ruber
Colchicum sfikasianum
Campanula pangea
Campanula cretica
Campanula jacquinii
Chalcides moseri
Coluber gemonensis gemonensis
Crocus sieberi sublimis
Cachrys ferulacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calendula suffruticosa suffruticosa