Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scandix australis grandiflora
Silene integripetala greuteri
Sedum grisebachii grisebachii
Saxifraga porophylla grisebachii
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Salvia pratensis haematodes
Stachys germanica heldreichii
Silene gigantea hellenica
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Sedum creticum hierapetrae
Sedum grisebachii horakii
Symphytum davisii icaricum
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Scorzonera mollis idaea