Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus litoralis
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata