Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Symphytum tuberosum angustifolium
Soldanella rhodopea
Seseli rhodopeum
Steptorhamphus tuberosus
Saccharum ravennae
Sagina apetala
Sagina maritima
Sagina procumbens procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salicornia europaea
Salsola kali
Salsola soda
Salvia aethiopis
Salvia amplexicaulis
Salvia argentea
Salvia candidissima
Salvia eichlerana
Salvia forskaohlei