Στοιχεία Είδους

Όνομα Stachys swainsonii
Υποείδος scyronica
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Διάνοιξη δρόμων
Σχόλια απειλών ROAD WIDENING
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ROCK-CREVICES
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Stachys swainsonii - scyronica "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00060049 Ορεινό συγκρότημα Γερανίων Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής
A00060050 Σκυρωνίδες Πέτρες Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής