Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Cistanche phelypaea
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος