Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene vulgaris vourinensis
Silene vulgaris vulgaris
Silene waldsteinii
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Salix caprea Γιδοϊτιά
Silurus aristotelis Γλανίδι