Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Styrax officinalis Στουράκι
Suaeda maritima maritima
Suaeda splendens
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Succisa pratensis
Sula bassana Σούλα
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος