Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spartium junceum Σπάρτο
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia media
Spergularia rubra
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subsecundum
Sphenopus divaricatus
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza