Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solanum nigrum nigrum
Solanum nigrum schultesii
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Soldanella carpatica
Soldanella pelia
Soldanella pindicola
Soldanella rhodopea
Solenanthus albanicus
Solenanthus stamineus
Solenopsis laurentia
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta
Solidago virgaurea
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus tenerrimus
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά