Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum
Spartium junceum Σπάρτο
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia media
Spergularia rubra
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Sphagnum contortum