Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crithopsis delineata
Carex digitata
Carex depauperata
Carex davalliana
Carex cretica
Crocus boryi
Carex caryophyllea
Crocus cartwrightianus
Crocus chrysanthus
Crocus cvijicii
Carex canescens
Crocus fleischeri
Crocus goulimyi
Crocus hadriaticus
Crocus laevigatus
Crocus niveus
Crocus oreocreticus
Carex appropinquata
Crocus pelistericus
Crocus pulchellus