Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea athoa parnonia
Centaurea armoracifolia
Centaurea argentea
Centaurea amplifolia
Centaurea alba albanica
Centaurea alba brunea
Centaurea alba deusta
Centaurea affinis pallidior
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis denudata
Centaurea affinis laconiae
Centaurea aetolica
Centaurea aegialophila
Centaurea acicularis
Centaurea achaia achaia
Centaurea achaia corinthiaca
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Celtis australis Μελικουκιά
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου