Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla acutiloba
Alcea setosa
Alcea rosea
Alcea pallida cretica
Alcea pallida pallida
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga laxmannii
Ajuga iva
Ajuga genevensis
Ajuga chamaepitys chia
Aizoon hispanicum Αείζωο
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Agrostis stolonifera