Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vaccaria hispanica grandiflora
Veronica glauca glauca
Verbascum glabratum glabratum
Viola cretica glabra
Vicia cracca gerardii
Verbascum phoeniceum flavidum
Viola eximia eximia
Vicia villosa eriocarpa
Valeriana crinii epirotica
Viola alba dehnhardtii
Valeriana crinii crinii
Viola cretica cretica
Vicia cretica cretica
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Valeriana officinalis collina
Vulpia ciliata ciliata
Veronica glauca chaubardii
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica chamaedrys chamaedryoides