Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο