Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Onobrychis alba alba
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis alba laconica
Onobrychis aliakmonia
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onobrychis armena
Onobrychis caput-galli
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία