Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus vesicarius
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus taygeteus
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus spruneri
Astragalus sirinicus
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus sericophyllus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus purpureus
Astragalus pubiflorus
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus physocalyx
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus onobrychis