Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila clanga Στικταητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquilegia amaliae
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis alpina caucasica
Arabis alpina alpina
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis bryoides
Arabis collina
Arabis cretica
Arabis glabra
Arabis laxa