Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη