Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus
Cleistogenes serotina serotina
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Coeloglossum viride
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Colchicum amabile
Colchicum autumnale