Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salmo trutta Πέστροφα
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola kali
Salsola soda
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salvia aethiopis
Salvia amplexicaulis
Salvia argentea
Salvia candidissima
Salvia eichlerana
Salvia forskaohlei