Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solenopsis minuta annua
Scleranthus annuus annuus
Stachys swainsonii argolica
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Satureja vulgaris arundana
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Satureja parnassica athoa
Sideritis perfoliata athoa
Scabiosa atropurpurea atropurpurea
Sideritis raeseri attica
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Scandix australis australis
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Scorzonera austriaca austriaca
Scabiosa columbaria balcanica
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Stachys recta baldaccii
Senecio aquaticus barbareifolius