Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus
Astragalus lusitanicus orientalis
Astragalus mayeri
Astragalus mesopterus
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus
Astragalus onobrychis
Astragalus physocalyx
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus thracicus parnassi
Berteroa stricta