Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium theophrasti
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium runemarkii
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium pumilum palens
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium moesiacum
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium fontanum vulgare