Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό
Alyssum densistellatum
Alyssum degenianum
Alyssum cuneifolium
Alyssum corymbosoides
Alyssum chlorocarpum
Alyssum chalcidicum
Alyssum caliacrae
Alyssum baldaccii
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές
Alyssoides utriculata
Alyssoides sinuata
Alyssoides cretica
Althenia filiformis
Althaea officinalis
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Althaea cannabina
Althaea armeniaca
Alosa macedonica Λιπαρία
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα