Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa sicula
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa epirota
Scabiosa crenata brevciscapa
Scabiosa crenata dallaporte
Scabiosa crenata crenata
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa brachiata
Scabiosa atropurpurea maritima
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Scabiosa atropurpurea atropurpurea