Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea oliverana
Centaurea niederi
Centaurea nicopolitana
Centaurea nervosa promota
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea musarum
Centaurea montana
Centaurea messenicolasiana
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea marmorea
Centaurea macedonica
Centaurea litochorea
Centaurea laureotica
Centaurea lancifolia
Centaurea lactiflora
Centaurea laconica
Centaurea lacerata
Centaurea kalambakensis