Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium cupani cupani
Allium commutatum
Allium circinnatum peloponnesiacum
Allium circinnatum circinnatum
Allium chamaespathum
Allium chamaemoly
Allium carinatum pulchellum
Allium callimischon callimischon
Allium callimischon haemostictum
Allium calamarophilon
Allium bourgeaui burgeaui
Allium bourgeaui cycladum
Allium bourgeaui creticum
Allium bornmuelleri
Allium atroviolaceum
Allium amphipulchellum
Allium ampeloprasum
Allium amethystinum
Allium achaium
Alliaria petiolata