Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus holosericeus
Convolvulus lineatus
Convolvulus mairei
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus sabatius
Convolvulus scammonia
Carex nigra
Cynoglossum sphacioticum
Carex macrolepis
Conyneforus articulatus
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο
Corallorhiza trifida
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coriaria myrtifolia
Cornucopiae cucullatum
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coronilla scorpioides
Coronilla varia
Corrigiola litoralis
Cornus mas Κρανιά