Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carpinus betulus Γαύρος
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός
Castanea sativa Καστανιά