Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pisum sativum elatius
Pisum sativum sativum
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago altissima
Plantago amplexicaulis