Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala alpestris croatica
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala subuniflora
Polygala supina phodopea
Polygala venulosa
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonia c-album Πολυγωνία το c-λευκό