Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys recta baldaccii
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Scrophularia canina bicolor
Scabiosa crenata brevciscapa
Satureja dalmatica bulgarica
Silene bupleuroides bupleuroides
Scrophularia canina canina
Silene ammophila carpathae
Senecio abrotanifolius carpathicus
Silene cephallenia cephallenia
Scutellaria rupestris cephalonica
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Silene pusilla chromodonta
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Sideritis clandestina clandestina
Scabiosa columbaria columbaria
Scutellaria columnae columnae
Silene vulgaris commutata
Silene conica conica