Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Samolus valerandi
Sanguisorba cretica
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Saponaria aenesia
Saponaria bellidifolia
Saponaria calabrica
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Sarcopoterium spinosum
Satureja acinos
Satureja calamintha
Satureja candica
Satureja cuneifolia
Satureja graeca
Satureja graveolens
Satureja incana
Satureja juliana
Satureja myrtifolia
Satureja nervosa